كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) يك شهروند درجه دو

يك شهروند درجه دو
[ شناسنامه ]
وقتي از شدت گرفتاري سياستمدار مي شوي ...... چهارشنبه 91/10/20
دلم مي خواهدت ميداني؟ ...... پنج شنبه 91/8/11
خداوندا..... ...... چهارشنبه 91/3/10
خاطرات و دلتنگي ها ...... يكشنبه 91/2/24
وااا اينقدر ازين اخلاقت بدم مياد ضعيفه ...... سه شنبه 91/1/29
من 30ساله شدم خير سرم ...... يكشنبه 90/12/21
به طرف هدفت نشونه بگير ضعيفه ...... سه شنبه 90/10/27
ضعيفه بدان و آگاه باش جون مادرت ...... دوشنبه 90/8/16
امان از مخلوقي به نام ضعيفه ...... پنج شنبه 90/6/24
يك ابر اشتباهي ...... دوشنبه 90/6/7
روشي براي گير دادن به خدا ...... يكشنبه 90/5/9
خدايا هواي ضعيفه را داشته باش ...... شنبه 90/4/18
ضعيفه كار از ريشه خرابه ...... دوشنبه 90/4/6
ضعيفه و عشقهاي گاه و بيگاه ...... دوشنبه 90/3/23
شوک قوي اي که دامن ضعيفه را گرفت ...... چهارشنبه 90/2/7
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها